RÄTT ÅTGÄRD I RÄTT TID

Läs mer om oss

Asset by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som levererar systemlösningar inom Asset Management och underhåll. Vårt mål är att ge anläggningstunga verksamheter en maximal och hållbar avkastning på sina anläggningstillgångar. Det åstadkommer vi genom att öka tillgängligheten, effektivisera underhållsarbetet och eliminera risker.

Välkommen till våra webinars om framtidens digitaliserade underhåll!

Använd dina befintliga givare för driften till att även prediktera maskinhälsa. Därmed kan du basera underhållet på fakta i realtid och inte en periodicitet efter bästa uppskattning – att göra rätt åtgärd i rätt tid helt enkelt. På våra webinars får du en introduktion till hur tekniken fungerar, ta del av framgångsrika exempel och tips hur du själv kommer igång på 2 veckor.

Anmäl dig!