RÄTT ÅTGÄRD I RÄTT TID

Läs mer om oss

Asset by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som levererar systemlösningar inom Asset Management och underhåll. Vårt mål är att ge anläggningstunga verksamheter en maximal och hållbar avkastning på sina anläggningstillgångar. Det åstadkommer vi genom att öka tillgängligheten, effektivisera underhållsarbetet och eliminera risker.

Kom igång med prediktivt underhåll på 2 veckor!

Prediktivt underhåll innebär att, med hjälp av sensorer och analys av data, automatiskt styra tidpunkten för när olika underhållsåtgärder ska utföras mer optimalt. Vi erbjuder en pilot ni är igång med på 2 veckor och ni får tillgång till programvaran utan kostnad under utvärderingsperioden. Se vår film om andra kunder som använder vår lösning Asset… Läs mer