Rekord på Maximo användarmöte

Den 8-9 november 2016 höll Maximo användarförening sitt höstmöte i Södertälje med ett rekordhögt deltagande. Efter ett intressant studiebesök hos SCANIA som nyligen infört Maximo som sitt underhållssystem på alla sina fabriker världen över, hölls ett antal workshops där Sigma ansvarade för fyra: – Kom igång med Maximo – Scheduler som planeringsverktyg – Från anpassningar… Läs mer