INBJUDAN TILL FRUKOSTSEMINARIUM

Ides_masterconcept_transparent_black
– Modernt systemstöd för projekt, konstruktion och dokumenthantering

När: 4 december 2018, kl 8-9.30

Var: Sigma IT Consulting, Valhallavägen 117 Stockholm

Vi bjuder på frukostfralla samt kaffe/te. Välkommen!

 

Anmälan

Anmälan sker till peter.lorenz@sigma.se.

Varför Ides MasterConcept ?

Varför är ett effektivt och tillförlitligt systemstöd vid projekt, konstruktion och dokumenthantering en förutsättning för att uppnå effektiv underhållsstyrning under hela din anläggnings livscykel?

Arbetet med att öka tillgängligheten och minimera riskerna i din anläggning ställer krav på en allt effektivare informationshantering ur ett underhållsperspektiv. Dagens brister i informations- och dokumenthanteringen kan vara förödande.

Sigma reflekterar kring hur man inom anläggningstunga verksamheter kan uppnå en bättre och mer hållbar avkastning på anläggningstillgångarna, genom att drift och underhållsavdelningarna alltid har tillgång till korrekt och uppdaterad information när de behöver den.

Sigmas partner, Ides Nordic AB är specialister inom Asset Lifecycle Management och presenterar under detta frukostseminarium MasterConcept®. Det är ett modernt systemstöd som täcker hela processen från kravställning via projektering till genomförande och förvaltning av din anläggning.

Ides MasterConcept® är en komplett informations hub som, sen 20 år tillbaka, används inom Processindustri, Kärnkraftsindustrin och inom den kinesiska Byggnadsindustrin.