Kom igång med prediktivt underhåll på 2 veckor!

Prediktivt underhåll innebär att, med hjälp av sensorer och analys av data, automatiskt styra tidpunkten för när olika underhållsåtgärder ska utföras mer optimalt. Vi erbjuder en pilot ni är igång med på 2 veckor och ni får tillgång till programvaran utan kostnad under utvärderingsperioden. Se vår film om andra kunder som använder vår lösning Asset… Läs mer

Rekorddeltagande på Sigmas Underhållsdag!

Temat för Sigmas Underhållsdag den 8 december som samlade ett 100-tal deltagare var Asset Management kopplat till underhåll och digitalisering i form av prediktivt underhåll. Johan Harvard från Näringsdepartementet berättade om hur Sverige är en industrination, med ca 1 miljon anställda och 77% av exportinkomsterna. Men för att ha en fortsatt starkt industri krävs en… Läs mer

Rekord på Maximo användarmöte

Den 8-9 november 2016 höll Maximo användarförening sitt höstmöte i Södertälje med ett rekordhögt deltagande. Efter ett intressant studiebesök hos SCANIA som nyligen infört Maximo som sitt underhållssystem på alla sina fabriker världen över, hölls ett antal workshops där Sigma ansvarade för fyra: – Kom igång med Maximo – Scheduler som planeringsverktyg – Från anpassningar… Läs mer

Nya insikter på API PRO användarmöte

Den 25-26 oktober 2016 höll API PRO användarförening sitt höstmöte i Stockholm. Deltagarna fick bl.a. se hur Stockholm Vatten använder API PRO för hela sin underhållsverksamhet. Stockholm Vatten är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag och berör varje dag 1,3 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Då ställs det höga krav på underhållet av alla anläggningar… Läs mer