Stockholms tunnelbana

Den 2 november 2009 tog MTR över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana, på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Som systemstöd för underhållet använder MTR Maxima, där Sigma har ett helhetsansvar för systemet.

Helhetslösning för underhållsverksamheten

MTR förvaltar, utvecklar och underhåller samtliga tunnelbanans ca 500 fordon, samt de anläggningar och verkstadsutrustningar som ägs av SL. MTRs verksamhet pågår dygnet runt, alla dagar, året om, för att varje dag leverera det antal tåg som behövs för att hålla Stockholmstrafiken rullande och för att resenärerna ska få en säker och trivsam resa. Varje dag levereras över 100 trafikklara tåg från fyra olika fordonsdepåer, vilket ställer höga krav på underhållsorganisationen och deras systemstöd.

MTR beslutade 2011 att använda Maximo för sin underhållsverksamhet, med Sigma som sin partner. Efter ett implementationsprojekt har samarbetet fördjupats och Sigma har idag ett helhetsansvar för underhållssystemet Maximo, allt från hur systemet kan bidra till att utveckla verksamheten, till support, drift och licensförsörjning.

I Maximo läggs hela underhållsplanen avseende förebyggande underhåll upp, vilket skapar ordning och reda. Därtill har MTR en tilläggsmodul för ännu mer detaljerad planering, vilket ger högre kostnadseffektivitet och kvalitet.

MTR har erhållit följande vinster i samband med införandet av Maximo

  • Ett system som stödjer hela underhållsprocessen
  • Enhetligt arbetssätt, vilket skapar kvalitet
  • Ett rollbaserat system med rätt information i rätt tid till rätt roll
  • Minskade akuta reparationsarbeten, vilket ger lägre kostnader och bättre resursplanering
  • Kvalitetssäkrat arbete och data
  • Sigma har en löpande dialog med MTR kring systemet, hur det hela tiden kan förbättras och ge ett ökat värde i verksamheten. Och med Care baseras tjänsteleveranserna på väl utvecklade och kvalitetssäkrade metoder.

mtr_maximo