Trafikverket

Trafikverket ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. För de delar av Trafikverket som använder underhållssystemet Maximo för sitt löpande underhållsarbete är Sigma ansvarig för support och vidareutveckling av systemet.

Anläggningskontroll och effektivt underhåll

Trafikverket ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. För vissa delar av anläggningen nyttjar Trafikverket underhållssystemet Maximo för en effektiv anläggningsförvaltning och styrning av sitt löpande underhållsarbete.

Efter en upphandling 2014 valdes Sigma ut som ny partner för support och vidareutveckling av Maximo. Sigmas kompetens, stora leveransförmåga och mångåriga erfarenhet av Maximo och underhållsprocesser motsvarade Trafikverkets höga krav och var avgörande vid val av leverantör.

Sigma baserar sin leverans på det unika koncept Care by Sigma för Maximo där ett team med en förvaltningsledare och olika systemspecialister och arkitekter med hög kompetens och lång erfarenhet av underhållssystemet Maximo supporterar och vidareutvecklar systemet.

Systemutvecklingen följer en traditionell vattenfallsmetod kombinerat med iterativa inslag. Trafikverket effektiviseras löpande, vilket ger förbättrad struktur på underhållsarbetet och medför att värdet på systemet ökar. De har genom samarbetet med Sigma också fått upp ögonen för möjliga förbättringar i både sin egen organisation och i Maximo.

Produktivitet, kontroll och förebyggande åtgärder koordineras i ett väl fungerande system där nyttan är: förbättrat underhåll och bättre underhållsplanering av främst vägtunnlar och trafikövervakningssystem.

Arbetet fortsätter nu med att få in fler underhållsverksamheter och anläggningar från hela landet i systemet.

trafikverket_underhall