Rekord på Maximo användarmöte

Den 8-9 november 2016 höll Maximo användarförening sitt höstmöte i Södertälje med ett rekordhögt deltagande. Efter ett intressant studiebesök hos SCANIA som nyligen infört Maximo som sitt underhållssystem på alla sina fabriker världen över, hölls ett antal workshops där Sigma ansvarade för fyra:

– Kom igång med Maximo – Scheduler som planeringsverktyg
– Från anpassningar i version 7.5 till standard i 7.6 – ett projekt på BillerudKorsnäs
– Prediktivt underhåll– översikt av Sigmas lösning som har en färdig koppling till Maximo, samt olika kundexempel
– Hur förbättra prestandan i Maximo

Om du har Maximo och inte kunde vara med på användarmötet, kontakta oss gärna så ger vi dig en uppdatering och material.

Hans Hellström
Försäljningsansvarig, Asset by Sigma
070-105 32 25
hans.hellstrom@sigma.se