underhallsdagen-3

Rekorddeltagande på Sigmas Underhållsdag!

Temat för Sigmas Underhållsdag den 8 december som samlade ett 100-tal deltagare var Asset Management kopplat till underhåll och digitalisering i form av prediktivt underhåll.

Johan Harvard från Näringsdepartementet berättade om hur Sverige är en industrination, med ca 1 miljon anställda och 77% av exportinkomsterna. Men för att ha en fortsatt starkt industri krävs en Smart Industri, vilket också är namnet på regeringens initiativ. Här är digitalisering ett huvudområde, inte minst hur underhållet måste bli smartare genom sensorer och prediktiva analyser.

Per Möller från Idhammar fortsatte med att beskriva hur underhållet ser ut inom industrin idag. Deras uppskattning är att ca 6% av industrins omsättning läggs på underhåll, medan 70% av industrin mest ser på underhållet som en kostnad och inte som en strategisk fråga. Dock finns en stor förbättringspotential där anläggningseffektiviteten kan öka mellan 5-30%, dvs vi kan öka vår produktion betydligt genom ett bättre underhåll. För att nå dit finns det många utmaningar, men också stora möjligheter i form av Asset Management och ISO 55000 för en bättre styrning och ledning, samt ny teknik i form av prediktivt underhåll som gör underhållet mycket effektivare.

Att prediktivt underhåll nu verkligen händer blev tydligt efter det att Sigma presenterade sin färdiga lösning och Öresundsbron, Boliden och Quant Service beskrev hur de lyckats med sina projekt baserade på Sigmas lösning. Efter inledande pilotprojekt för att primärt lära sig mer och utvärdera tekniken, är alla företagen överens om att tekniken nu kommer användas i en större utsträckning.

Slutligen delades deltagarna upp i två grupper. En med fokus på ledningsfrågor och en med ett mer operativt- och tekniskt fokus. Efter inledande presentationer av Combient kring prediktiva analyser och Vattenfall Värme i Uppsala kring sin underhållsutveckling, fick deltagarna möjlighet att diskutera dagens tema i mindre grupper. Sammanfattningsvis anser de flesta deltagarna att det finns stora mängder data som inte används för att styra underhållet idag, men att potentialen är mycket stor. Och tekniken är enkel, svårigheterna ligger mer i att ha tid för verksamhetsutveckling och ändra cementerade arbetssätt i organisationen. Ett sätt att ändra ledning och styrning är att anamma Asset Management och ISO 55000, där vissa företag kommit långt, medan andra fortfarande utvärderar vad det innebär för deras verksamhet. Gemensamt för alla är att det finns ett stort behov av mer strukturerade arbetssätt som går hand i hand med den nya tekniken.

Vill du veta mer om Underhållsdagen?

Hans Hellström
Försäljningsansvarig, Asset by Sigma
070-105 32 25
hans.hellstrom@sigma.se

underhallsdagen_2