Stockholms tunnelbana

Den 2 november 2009 tog MTR över helhetsansvaret för planering, drift och underhåll av Stockholms tunnelbana, på uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik (SL). Som systemstöd för underhållet använder MTR Maximo, där Sigma har ett helhetsansvar för systemet.

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) är samlingsnamnet och varumärket för den upphandlade allmänna kollektivtrafiken på land i Stockholms län. Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting har det övergripande ansvaret för SL-trafiken. MTR sköter driften av tunnelbanan och pendeltågen på deras uppdrag.

SL äger och underhåller alla anläggningar som är kopplade till tunnelbanan: stationer, depåer, verkstad, strömförsörjning, signalsystem, spår och vagnar. MTR hyr utrustningen och lokalerna. När SL ska handla upp ny teknik görs det därför i nära samarbete med MTR. SL sköter en del av de direkta kundkontakterna med resenärerna via den egna webbplatsen sl.se och genom SL Kundtjänst. SL genomför också regelbundna kundundersökningar där MTR får återkoppling och tar del av resultaten för att på så sätt kunna utveckla och verksamheten ytterligare.

Målsättning för tunnelbanan

MTRs ambition har hela tiden varit att ta med sina erfarenheter från Hongkong till Stockholm. Hongkongs tunnelbana har fått många utmärkelser som världens främsta tunnelbanesystem och de vill ge även Stockholm en tunnelbana i världsklass. MTR vill bidra till utvecklingen av Stockholm, där tillgång på bostäder och bra kollektivtrafik är två av hörnpelarna för regionens framtida konkurrenskraft.

MTR och SL:s gemensamma mål är fler och nöjdare kunder. Varje vardag genomförs långt över en miljon resor med Stockholms tunnelbana. Det motsvarar nästan hälften av alla resor med kollektivtrafik i Stockholms län, samtidigt som tunnelbanan bara står för en dryg fjärdedel av kostnaderna för kollektivtrafiken.Varje dag levereras över 100 trafikklara tåg från fyra olika fordonsdepåer, vilket ställer höga krav på underhållsorganisationen och deras systemstöd.

Helhetslösning för underhållsverksamheten

MTR beslutade 2011 att använda Maximo för sin underhållsverksamhet, med Sigma som sin partner. Efter ett implementationsprojekt har samarbetet fördjupats och Sigma har idag ett helhetsansvar för underhållssystemet Maximo, allt från hur systemet kan bidra till att utveckla verksamheten, till support, drift och licensförsörjning.

I Maximo läggs hela underhållsplanen avseende förebyggande underhåll upp, vilket skapar ordning och reda. Därtill har MTR en tilläggsmodul för ännu mer detaljerad planering, vilket ger högre kostnadseffektivitet och kvalitet.

Sigma har en löpande dialog med MTR kring systemet, hur det hela tiden kan förbättras och ge ett ökat värde i verksamheten. Och med Asset Care baseras tjänsteleveranserna på väl utvecklade och kvalitetssäkrade metoder.

MTR har erhållit följande vinster vid införandet av Maximo ↓

  • Ett system som stödjer hela underhållsprocessen
  • Enhetligt arbetssätt, vilket skapar kvalitet
  • Ett rollbaserat system med rätt information i rätt tid till rätt roll
  • Minskade akuta reparationsarbeten, vilket ger lägre kostnader och bättre resursplanering
  • Kvalitetssäkrat arbete och data

mtr_maximo