Asset Care

Oavsett om det är Nexer som infört systemet, eller om du har ett system sedan tidigare, är Asset Care lösningen för support och vidareutveckling.

Asset_Care_undersida

Att implementera ett underhållssystem för första gången, att göra en större uppgradering eller byta ut ett gammalt system, är ofta kritiskt för verksamheten. Det är därför oerhört viktigt att det görs på ett beprövat sätt. Inget projekt är det andra likt när det kommer till krav och behov, men med Asset Care har Nexer samlat mångårig erfarenhet av många lyckade projektleveranser.

Det som är gemensamt i alla våra leveranser, är våra kvalitetssäkrade modeller för projektgenomförande. Dessa är antingen baserade på agila metoder eller vattenfallsprinciper. Oavsett om det är Nexer som infört systemet, eller om du har ett system sedan tidigare, är Asset Care lösningen för support och vidareutveckling.

Med Asset Care får du nöjdare användare under systemets hela livscykel och ett kontinuerligt ökat värde av systemet i verksamheten.

I Asset Care för support och vidareutveckling ingår ↓

  • Flexibel omfattning, från stöd per timme när det behövs, till att Nexer tar ett helhetsansvar.
  • Flexibla SLA-nivåer, upp till 24/7 i Nexers egen Service Desk i Sverige.
  • Applikationsdrift om kunden önskar.
  • Kvalificerad Service Management.
  • Stöd i hur du kan använda systemet på bästa sätt.
  • Lösning av eventuella supportärenden.
  • Lösning av problem med systemet och uppgradering till nya versioner.
  • Vidareutveckling av systemet.
  • Robusta ITIL baserade ITSM-processer.
  • Möjlighet att integrera med PM3.

care_diagram-2