Digitaliserat underhåll

Med hjälp av modern teknik kan du få hjälp med att digitalisera ditt underhåll. Du kan exempelvis få all information samlat i mobila enheter och du kan samla data till ett beslutsstöd så att allt underhåll optimeras.

Se vår film om digitaliserat underhåll!

Med digital teknik kan du effektivisera ditt underhåll genom att ↓
  • Använda fakta för att styra och leda verksamheten.
  • Analys av data (AI) som hjälper dig optimera rätt åtgärd vid rätt tillfälle.
  • Alla arbeten sker planerat med optimalt resursutnyttjande.
  • All information är tillgänglig i mobila enheter inklusive VR/AR.
  • Förråd är optimerade, inklusive 3D-utskrift av vissa reservdelar.
  • Arbetssätt och system är baserade på best practice.
  • Du får stöd i att utveckla kompetens och rekrytera rätt digitala talanger.

Asset Performance Center

För att accelerera den digitala utvecklingen, samlar Asset by Sigma breda erfarenheter i ett kompetenscentrum – Asset Performance Center. Syftet är att samla de breda erfarenheter Sigma har från olika kunder, partners, akademi och branschorganisationer, för att skapa konkreta lösningar som snabbt ger resultat för de kunder som vill ligga i digitaliseringens framkant.

Exempel på pågående utvecklingsprojekt är helt mobila underhållssystem och användning av AI inom ett flertal områden.

Vill du veta mer om framtidens digitaliserade underhåll? Anmäl dig till våra kostnadsfria seminarier!

asset_performance center