Införande & uppgradering

Att införa ett systemstöd för första gången, göra en större uppgradering eller byta ut ett gammalt system är ofta kritiskt för verksamheten. Det är därför oerhört viktigt att det görs på ett beprövat sätt. Inget projekt är det andra likt när det kommer till krav och behov, men Sigma har en lång erfarenhet av lyckade projektleveranser. Gemensamt i alla våra leveranser är våra kvalitetssäkrade modeller för projektgenomförande.

Arbetsmetod underhållssystem

Med vår mångåriga erfarenhet av att leverera underhållssystem till olika anläggningstunga verksamheter som grund har Sigma utvecklat en projektmetodik som säkerställer kvalitet och förväntad nytta av ert nya underhållssystem.

Vår modell består av 5 faser.

1. Initiering
2. Genomförande
3. Testning
4. Leverans
5. Förvaltning

Genomgående för samtliga faser är en tät kunddialog, samt uppföljning av leveranskvalitet och riskhantering. Utgångspunkt är hela tiden kundens önskade arbetssätt. Efter genomförande och leverans levererar vi tjänster för support och vidareutveckling genom vårt erbjudande Care.

Framgångsfaktorer

– Alltid utgå från verksamhetens behov och önskade arbetssätt
– Basera införandet på Asset Management (ISO 55000)
– Agila metoder där användarna succesivt får se sitt system växa fram
– Effektivisera införandet genom att nyttja Sigmas färdiga mallar för tex. roller och nyckeltal
– Migrera befintlig data på ett beprövat sätt
– Metodverk för att integrera med andra system
– Utbildning i klassrum eller genom elearning

 • Initiering

  - Kickoff
  - Styrgrupp
  - Kvalitetsplan
  - Projektplan
  - Riskhantering
  - Krav/Ändringar
  - Asset Management assessment
  - Workshops

 • Genomförande

  - Installation
  - Konfiguration
  - Behörigheter/Design
  - Anpassningar
  - Integrationer
  - Datatvätt
  - Utbildning
  - Workshops
  - Migrering

 • Testning

  - Testfall
  - Integrationstest
  - Systemtest
  - Acceptanstest
  - Utbildning
  - Workshops
  - Migrering

 • Leverans

  - Provdrift
  - Produktionssättning
  - Överlämning till förvaltning
  - Utbildning
  - Migrering

 • Förvaltning

  - Care

Arbetsmetod prediktivt underhåll

Ett införande av prediktivt underhåll skiljer sig från underhållssystem på så sätt att det är en mer kontinuerlig process, där nyttan ökar med maskin för maskin. Den första maskinen ses ofta som en pilot.

För varje maskin genomförs följande 3 steg.

1. Uppkoppling av datapunkter, t.ex. befintliga eller nya sensorer
2. Visualisering och analys av data
3. Automatisering av olika event, t.ex. skicka en felanmälan till ett underhållssystem

Efter genomförande och leverans levererar vi tjänster för support och
vidareutveckling genom vårt erbjudande Care.

Framgångsfaktorer

– Alltid utgå från de erfarenheter som redan finns av maskinen som grund för val av mätpunkter och analysmetoder
– Det är ett lagarbete, där Sigma har olika specialister och kunden bidrar med erfarenhet av maskinerna
– Agila metoder där lösningen successivt får växa fram
– Börja enkelt och fira de små framgångarna innan ni gör något storskaligt. Think Big, Start Small!

 • Uppkoppling av data

  - Val av data
  - Integration

 • Visualisering & analys

  - Visualisering
  - Analysmetod
  - Dataanalys

 • Automatisering

  - Event
  - Integration
  - Test
  - Validera nyttan

 • Förvaltning

  - Care