Prediktivt underhåll

Prediktivt underhåll innebär att, med hjälp av sensorer och analys av data, automatiskt styra tidpunkten för när olika underhållsåtgärder ska utföras mer optimalt.
Det är vad vi kallar Smart Maintenance.

En övergripande trend inom modernt underhåll är att olika underhållsåtgärder baseras på analys av sensordata eller andra relevanta datakällor. Prediktivt underhåll (PdM) kallas också Smart Maintenance och är en del av den digitalisering som sker inom flertalet områden i hela vårt samhälle just nu.

Smart Maintenance, till skillnad mot traditionell underhållsstyrning, innebär att en underhållsåtgärd utförs innan ett haveri inträffar, samt att ett förebyggande underhåll kan senareläggas. Detta ökar tillgängligheten. och reducerar underhållskostnaden med bibehållen driftsäkerhet.

Tekniken kan även användas till överskådlig visualisering av information från anläggningen, vilket ofta ger en bättre styrning. Dessutom kan du finna bakomliggande problem med hjälp av sensorer och analys och du kan identifiera samband, t.ex. jämföra om olika operatörer kör maskinerna på olika sätt och därmed påverkar prestanda och tillgänglighet.

Digitaliseringen påverkar vårt sätt att arbeta
Digitaliseringen (eller Industri 4.0) kommer radikalt förändra våra arbetssätt och roller. Vissa företag har redan infört speciella underhållsanalytiker som optimerar driftsäkerheten genom att fokusera på vad man kan mäta och analysera – till skillnad mot att bara göra antaganden om lämpligt underhåll som tidigare.

stapel_3
Enligt flera ledande undersökningar kan underhållskostnaden kraftigt reduceras med hjälp av ett prediktivt underhåll. Ovanstående diagram sammanfattar en studie gjord av EPRI med fokus på roterande maskiner.

Asset Predict – En färdig lösning för prediktivt underhåll

Sigma har en färdig och helt unik lösning för prediktivt underhåll. Den har skapats genom att korsbefrukta Sigmas stora satsning på Internet of Things med vår omfattande verksamhetskunskap.

Vi har utvecklat Asset Predict tillsammans med Microsoft för att hantera prediktivt underhåll i molnet, tack vare den har Sigma blivit utnämnd till Microsoft Partner of The Year, mest innovativa lösningen 2018.

Sigmas mångåriga erfarenhet av underhållssystem och domänkunskap inom underhåll gör att vi kan applicera tekniken på rätt sätt och få ut maximalt värde för kunden.

Så här funkar det ↓

prediktivt_underhall_karta_2

  • Koppla upp sensorer. Oftast finns det en stor potential att nyttja data från alla de sensorer man redan har, men som för närvarande inte används för att styra underhållet. Ibland är det även intressant att mäta nya saker. Sigma tillhandahåller därför ett brett sortiment av olika kundanpassade eller standardsensorer och våra integrationsexperter hjälper dig med att koppla upp dina befintliga datakällor.
  • All data kan grafiskt presenteras. beräknas och analyseras på olika sätt i det färdiga administratörs-gränssnittet i Asset Predict, och med Power BI kan data visualiseras på ett enkelt sätt för både PC och mobila enheter. Med Machine Learning kan samband hittas i ostrukturerad data och en modell lyssnar sedan på data i realtid och slår larm om en störning i anläggningen är på väg att inträffa igen. Har din maskintillverkare en färdig analysprogramvara som du vill använda går det också bra. Asset Predict är en öppen plattform för alla typer av analyser.
  • När ett konfigurerat event inträffar, skickas underlag automatiskt till underhållssystemet. Det kan till exempel vara att den predikterade maskinhälsan understiger en viss nivå. Asset Predict kan kommunicera med de allra flesta olika typer av underhållsystem eller andra typer av verksamhetssystem.

Pilottest, första resultat på två veckor

Många kunder vill först utvärdera tekniken, och inte minst tankesätten, i en mindre skala; ett pilotprojekt.
Sigma erbjuder därför färdiga paket om du snabbt och enkelt vill komma igång.

Du får fri tillgång till standardprogramvaran under en begränsad provperiod. Därefter betalar du endast efter användning. om du önskar fortsätta. Du får ett antal standardsensorer eller uppkoppling av befintliga givare, hela det standardiserade administratörsgränssnittet för att titta, beräkna och analysera data – och självklart all utbildning du behöver. Visualisering av data med hjälp av Power Bl eller Machine Learning finns option på att tillägga.

Prediktivt underhåll på Öresundsbron