Underhållssystem

Framtidens underhåll handlar om att effektivisera i alla led och få bättre verktyg för ledning och styrning. Arbeta med Asset Management utifrån ISO 55000 för att maximera värdet av din anläggning. Dra nytta av digitaliseringens alla möjligheter. Med kombinationen av ledande standardprogramvaror och specialistkunnande inom underhåll och IT levererar vi framtidens systemlösningar för Asset Management och underhåll!

Asset by Sigma är Nordens största oberoende specialist inom underhållssystem med över 20-års erfarenhet av framför allt anläggningstung industri. Vi kan som oberoende specialist föreslå den lösning som passar er bäst. Våra lösningar spänner från färdiga mindre system för en handfull användare till anpassade lösningar för 1000-tals användare världen över.
Framför allt fokuserar vi på:
 • Ökad tillgänglighet i anläggningen genom bättre planerat och tillståndsbaserat FU
 • Kortare ledtider för varje arbetsorder genom bättre informationsstöd i samtliga steg
 • Högre resursutnyttjande genom bättre planering och beredning
 • Minskad kapitalbindning i förråd genom bättre styrning
 • Enkel uppföljning av verksamheten genom nyckeltal, rapporter och analysverktyg

underhållssystem

IBM Maximo

Maximo passar både mindre och riktigt stora företag genom sin rika funktionalitet och olika branschpaket. Systemet erbjuder en stor frihetsgrad när det gäller anpassningar och integrationer.

Sigma är Premier Business Partner till IBM. Vi har därmed rätt att sälja Maximo i våra helt unika licensieringsmodeller. Våra tjänstebaserade leveransmodeller kan drastiskt sänka din årliga kostnad för Maximo.

Vi har arbetat med Maximo sedan 1995 och med ett 40-tal Maximokonsulter i Norden har vi en stor leveransförmåga inom samtliga tekniska och verksamhetsmässiga områden.

Läs mer om IBM Maximo.

API PRO

API PRO används idag framför allt hos mindre och medelstora företag som vill ha ett standardsystem för underhåll och Asset Management.

Sigma är sedan 2013 partner med API PRO, vilket innebär att vi återförsäljer standard-programvaran i Norden, ofta i egna unika tjänstebaserade leveranser. Sigma har också breda konsultresurser för både projekt, support och vidareutveckling. Sigma och API PRO har även ett samarbete kring prediktivt underhåll baserat på Sigmas lösningar.

Läs mer om API PRO.

Sigma Maintenance System

Sigma har färdiga paket för både mindre och större företag inom alla branscher. Och alltid med samma resultat – ett optimalt underhållssystem som skapar störst värde baserat på ditt företags förutsättningar under systemets hela livscykel! Välj den leveransmodell du önskar – egna licenser, hyra per månad eller bara betala utifrån verklig användning (pay as you use).

Detta ingår i våra standardpaket ↓

 • IBM Maximo eller API PRO. I molnet eller egen drift.
 • Behovsanalys bl.a. underhållsmognad och övriga systemkrav. Här tar vi utgångspunkt i en Asset Management (ISO 55000) Assessment.
 • Val av en standardkonfiguration utifrån behovsanalysen inkl. fördefinierade nyckeltal.
 • Installation och utbildning baserad på Sigmas mångåriga erfarenhet av underhåll.
 • Mobila arbetssätt.
 • Enkel import & export av data. Färdig integrationsplattform.
 • Startpaket för prediktivt underhåll.
 • Färdiga adaptrar för SSG (PDB) och Chemsoft.
 • Support och vidareutveckling av systemet – Sigma Care.
 • Option: Migrering av data, anpassningar och integrationer. Utökat SLA för support upp till 24/7.

Mobila arbetssätt – Asset Mobile

Självklart ska de som arbetar med underhåll ha tillgång till all den information de behöver var som helst, när som helst.

En bra mobil lösning kräver självklart bra teknik. Det förstår vi genom att vara en av de största mobila utvecklarna i Sverige – Appbyrån by Sigma. Men kanske ännu viktigare är vår domänskunskap inom underhåll, där vi kan se till att du får den lösning som bäst stödjer era arbetssätt.

Med Asset Mobile får du en mobil lösning som är helt anpassad till just era arbetssätt dvs den är mycket enkel att använda. Och varje användare får allt denne behöver mobilt i sin roll, allt från att hantera sin arbetsorder till att se aktuellt förrådssaldo och predikterad maskinhälsa från maskinerna. Och självklart fungerar Asset Mobile både on- och offline.