Digitaliserat underhåll

Nexer Asset Management har en tydlig vision om ett digitaliserat underhåll inom sju konkreta områden. Utifrån visionen och era egna digitala strategier definierar vi er unika målbild, ert nuläge och de steg vi tillsammans behöver ta för att ni skall nå ett digitaliserat underhåll. Och för varje steg har vi konkreta lösningar som är i bruk redan idag.

Se vår film om digitaliserat underhåll!

Vår vision: med digital teknik kan du effektivisera ditt underhåll på sju sätt ↓
  • 1. Använda fakta för att styra och leda verksamheten.
  • 2. Analys av data (AI) som hjälper dig optimera rätt åtgärd vid rätt tillfälle.
  • 3. Alla arbeten sker planerat med optimalt resursutnyttjande.
  • 4. All information är tillgänglig i mobila enheter inklusive VR/AR.
  • 5. Förråd är optimerade, inklusive 3D-utskrift av vissa reservdelar.
  • 6. Arbetssätt och system är baserade på best practice.
  • 7. Du får stöd i att utveckla kompetens och rekrytera rätt digitala talanger.

Asset Performance Center

För att accelerera den digitala utvecklingen, samlar Nexer Asset Management breda erfarenheter i ett kompetenscentrum – Asset Performance Center. Syftet är att samla de breda erfarenheter Nexer har från olika kunder, partners, akademi och branschorganisationer, för att skapa konkreta lösningar som snabbt ger resultat för de kunder som vill ligga i digitaliseringens framkant.

Exempel på pågående utvecklingsprojekt är helt mobila underhållssystem och användning av AI inom ett flertal områden.

Vill du veta mer om framtidens digitaliserade underhåll? Anmäl dig till våra kostnadsfria seminarier!

asset_performance center