Nexer Asset Management är en specialistenhet inom Nexer som arbetar med digitalisering inom asset management och underhåll i olika anläggningstunga verksamheter. Genom att kombinera djup verksamhetskompetens med den senaste digitala tekniken, kan vi öka anläggningsutnyttjandet och effektivisera underhållet.

DIGITALISERING INOM ASSET MANAGEMENT OCH UNDERHÅLL

Sigma IT blir Nexer; det nya tillväxtföretaget inom digitalisering, IT och R&D.

Vår historik sträcker sig tillbaka till 1995 när dåvarande Meteorit i Örebro började sin verksamhet kring Maximo. Meteorit blev sedan en del av Sigma 2006, ungefär samtidigt som IBM köpte Maximo av dåvarande MRO Software. Sedan dess har vi haft förmånen att arbeta med en stor mängd kunder. Tack vare det har vi inte bara blivit specialister på underhållssystem, utan även fått stora erfarenheter av underhåll inom ett flertal olika anläggningstunga verksamheter.

Sedan 2013 har vi även kompletterat vår portfölj med egna mobila lösningar för underhåll, samt ytterligare ett standardsystem; API PRO. Vi har även tillsammans med olika teknologipartners utvecklat en, på många sätt ledande, lösning för prediktivt underhåll – Asset Predict. För dokumenthantering erbjuder vi Asset Lifecycle.

Gensvaret från marknaden har varit fantastiskt och vi är nu den största aktören i Norden när det kommer till digitalisering inom asset management och underhåll, med ett femtiotal specialister. Nexer Asset Management finns representerade i Sverige, Finland och Indien. När våra åtaganden kräver andra specialistkompetenser har Nexer djup kompetens inom de flesta teknikområden som kan vara relevanta.

 

Nordens största digitaliseringsspecialist inom Asset Management och underhåll

Vår vision om framtidens digitaliserade underhåll är tydlig, med konkreta lösningar framtagna redan idag. Med bred kompetens och omfattande leveransförmåga tar vi oss an både små och stora åtaganden.

Mångårig erfarenhet

Vi har mer än 20 års erfarenhet av underhåll inom anläggningstunga verksamheter och förstår våra kunders utmaningar.

Fokus på tillgänglighet

Er verksamhet är det viktigaste för oss, den måste fungera och vara tillgänglig, samtidigt som underhållet utförs effektivt och risker undviks.

Asset Management & ISO 55000

Vi är en del av anläggningens hela livscykel och har systemstöd för detta. Våra leveranser tar utgångspunkt i Asset Management och ISO 55000. Alla våra seniora medarbetare är dessutom certifierade av The Institute of Asset Management.

Asset Care

Våra systemlösningar är oftast kritiska för verksamheten och ska leva länge. Därför har vi vår metodik Asset Care för projekt, support och vidareutveckling.

Partners

För att bygga de helhetslösningar som ger störst värde för kunden samarbetar Sigma med andra leverantörer som är ledande inom sina respektive områden.

IBM

Sigma är Gold Business Partner till IBM, IBMs Key Partner i Norden och vi vann IBM Industrial Partner of the Year i Finland 2019. IBM utvecklar bland annat underhållssystemet Maximo, och har även färdiga lösningar för prediktivt underhåll baserat på Watson IoT.
Aptean

Sigma är partner med Aptean i Norden för att där återförsälja, implementera och supportera underhållssystemet API PRO.
Microsoft

Sigma har ett omfattande samarbete med Microsoft inom ett flertal områden. Vår lösning för prediktivt underhåll, Asset Predict, kan baseras på Microsoft Azure, och för detta vann Sigma Asset Management utmärkelsen ”Årets partner för mest innovativa lösning” i Sverige 2018.
Amazon Web Services

Sigma har kompetens att bygga lösningar i de plattformar som Amazon Web Services (AWS) erbjuder.
MaintPartner

Sigma är partner med MaintPartner för att sälja, implementera och supportera lösningen för prediktivt underhåll MP INtelligence®.
Ides

Sigma är partner med ides AB i Norden för att där återförsälja, implementera och supportera systemet MasterConcept.
Sustainability Circle

En tankesmedja som består av cirka 60 industriföretag med syftet att utveckla digitaliseringen inom underhåll – Smart Maintenance. Sigma är fullvärdig medlem och även representerad i styrelsen.