Trafikverket

Trafikverket ansvarar för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar, där Maximo används som gemensamt underhållssystem. Nexer Asset Management är ansvarig partner för support och vidareutveckling av systemet.

Anläggningskontroll och effektivt underhåll

Efter en upphandling 2014 valdes Nexer Asset Management ut som ny partner för support och vidareutveckling av Maximo, inom de delar av Trafikverket som då använde Maximo, främst inom väg. Nexer Asset Managements kompetens, stora leveransförmåga och mångåriga erfarenhet av Maximo, motsvarade Trafikverkets höga krav och var avgörande vid val av leverantör.

2017 beslutade Trafikverket sig för att använda Maximo som sitt gemensamma underhållssystem inom hela verksamheten med cirka 3500 användare. Återigen valdes Nexer Asset Management som partner för både implementering och vidare förvaltning. Projektet är mycket omfattande och beräknas pågå till 2022.

Nexer Asset Management baserar sin leverans på det unika konceptet Asset Care, där ett team med olika systemspecialister och arkitekter med hög kompetens och lång erfarenhet av underhållssystemet Maximo, implementerar, supporterar och vidareutvecklar systemet.

Med Maximo, effektiviseras Trafikverket löpande, vilket ger harmoniserade arbetssätt i ett gemensamt systemstöd. Resultatet är ett förbättrat underhållsarbete inom hela verksamheten med stora effektiviseringsvinster.

 

trafikverket_underhall