Asset Lifecycle

Under en anläggnings livscykel behöver stora mängder information skapas och organiseras. För att stötta det har Nexer Asset Management ingått partnerskap med Ides för att leverera lösningar baserat på Ides MasterConcept.

Asset_Lifecykle_undersida

Olika anläggningsverksamheter ställer stora krav på sin hantering av teknisk anläggningsinformation under anläggningens hela livscykel. Från design, drift och underhåll, till avveckling.

 

ides_master_concept

Ides MasterConcept – Ett komplett systemstöd för teknisk informationshantering under anläggningens hela livscykel.

 

Nexer Asset Management levererar lösningar som är baserade på Ides MasterConcept – ett komplett systemstöd för teknisk informationshantering. MasterConcept är utvecklat under många år, tillsammans med svensk processindustri och energisektorn. Samtliga svenska kärnkraftverk använder till exempel MasterConcept med dess stöd för kvalitetssäkrad informationshantering.

Läs mer om Ides MasterConcept här.

Kombinerat med olika konstruktionsverktyg som CAD, stödjer Ides MasterConcept:
  • Effektivt konstruktionsstöd och dokumentering av anläggningar.
  • Tekniska anläggningsregister som är baserade på förekommande standarder (IEC, KKS etc.). Anläggningsregistret kan sedan agera master för andra system, som exempelvis underhållssystem.
  • Full transparens mellan databas och CAD.
  • Hantering av anläggningens hela livscykel.
  • Projekthantering med stöd för alla faser– från ”as designed” till ”as built”.
  • Synkronisering mellan alla aktörer i konstruktionsfasen, det vill säga mellan alla som skapar information och behöver samverka i projektet.
  • Att redan i samband med konstruktion kunna arbeta med underhållsplaner integrerat med underhållssystemet. Då blir allt förebyggande underhåll planerat redan innan anläggningen tas i drift.
  • Utgångspunkt i principerna kring Asset Management och ISO 55000.