Asset Maintenance

Ett väl fungerande underhållssystem är naturligtvis en förutsättning för en effektiv underhållsverksamhet. Anläggningsregister behöver överensstämma med verkligheten, och både avhjälpande samt förebyggande underhåll, måste ske effektivt och väl integrerat med förråds- och inköpsprocesserna.

Asset_Maintenance_undersida

Vi på Nexer Asset Management har arbetat med underhållssystem i över 20 år och samlat på oss många olika erfarenheter. Vi vet hur du som kund kan få ut maximal nytta av ditt system.

 

Vi fokuserar främst på ↓
 • Modern arkitektur där systemet ofta levereras som en tjänst och med stöd för mobila arbetssätt.
 • Flexibilitet i leverans- och prismodell.
 • Att optimera förråd för att enkelt få översikt och hitta artiklar.
 • Ökad tillgänglighet i anläggningen. Detta genom bättre planerat, och tillståndsbaserat FU.
 • Kortare ledtider för varje arbetsorder med hjälp av bättre informationsstöd i samtliga steg.
 • Högre resursutnyttjande med hjälp av bättre planering och beredning.
 • Minskad kapitalbindning i förråd.
 • Enkel uppföljning av verksamheten genom nyckeltal, rapporter och analysverktyg.
 • Att arbetssätt och system baseras på best practice i form av Asset Management och ISO 55000.

underhållssystem

Våra lösningar spänner över färdiga mindre system för en handfull användare, till anpassade lösningar för tusentals användare världen över.

Våra leveranser baseras på något av följande standardsystem ↓

IBM Maximo

Maximo passar både mindre och större företag med sin rika funktionalitet och sina olika branschpaket. Systemet erbjuder en stor frihetsgrad när det gäller anpassningar och integrationer. Till Maximo, finns även en stor mängd tilläggsprodukter för att exempelvis koppla upp och analysera data. Gartner placerar Maximo i ledarposition i sin globala analys av olika underhållssystem.

Nexer är Gold Business Partner till IBM och är även utnämnd till IBMs Key Partner för Maximo i Norden. Vi har därmed rätt att sälja Maximo i våra helt unika licensieringsmodeller, i kombination med våra tjänster för implementering, support och vidareutveckling. Våra tjänstebaserade leveransmodeller kan drastiskt sänka din årliga kostnad för Maximo.

Vi har arbetat med Maximo sedan 1995 och med ett 40-tal Maximo-specialister i Norden och Indien, har vi en stor leveransförmåga inom samtliga tekniska och verksamhetsmässiga områden. Nexer Asset Management vann även utmärkelsen ”IBM Industrial Partner of the Year” i Finland 2019 för arbetet med Maximo.

Läs mer om IBM Maximo här.

Prova IBM Maximo SaaS kostnadsfritt här.

Prova IBM Maximo SaaS

API PRO

API PRO används idag framför allt hos mindre och medelstora företag som vill ha ett standardsystem för underhåll som är enkelt att implementera.

Nexer är sedan 2013 partner med Aptean, vilket innebär att vi återförsäljer standard-programvaran API PRO i Norden, ofta i egna, unika och tjänstebaserade leveranser. Nexerhar även breda konsultresurser för både projekt, support och vidareutveckling.

Läs mer om API PRO här.

Nexer Maintenance System

Nexer har färdiga paket för såväl mindre som större företag inom alla branscher. Alltid med samma resultat: Vi levererar ett optimalt underhållssystem som skapar stort värde baserat på ditt företags förutsättningar, under systemets hela livscykel!

Detta ingår i våra standardpaket ↓

 • IBM Maximo eller API PRO standardprogramvara.
 • Flexibla leverans- och prismodeller.
 • Behovsanalys av bland annat underhållsmognad och övriga systemkrav. Här tar vi utgångspunkt i en Asset Management assessment (ISO 55000).
 • Val av en standardkonfiguration utifrån behovsanalysen, inklusive fördefinierade nyckeltal.
 • Installation och utbildning som är baserade på Nexers omfångsrika erfarenhet av underhåll.
 • Mobila arbetssätt.
 • Enkel import och export av data, samt färdig integrationsplattform.
 • Startpaket för prediktivt underhåll.
 • Färdiga adaptrar för SSG (PDB) och Chemsoft.
 • Asset Care: projektmetodik, support och vidareutveckling av systemet.
 • Option: migrering av data, anpassningar och integrationer. Utökat SLA för support upp till 24/7.